Vergoedingen hoortoestellen 2012 bekend

Publicatiedatum: 23 november 2011

De vergoedingen voor hoortoestellen vanuit de aanvullende verzekeringen blijven nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar. Dat blijkt uit de cijfers die de zorgverzekeringen bekend hebben gemaakt. Een verschil zit met name de premies, die zijn in 2012 enkele euro’s per maand duurder. Maar verschillen in dekking blijven groot.

Groot verschil per verzekering

Wat de vergoeding is dat verschilt per verzekering. Vergoedt de ene verzekering niets, de andere verzekering kiest er in 2012 voor tot 100% van uw eigen bijdrage te vergoeden. Salland is de enige verzekeraar die de premies voor aanvullende pakketten gelijk houdt aan die van 2011. Wij hebben alle gegevens rondom aanvullende vergoedingen voor hoortoestellen weer voor u op een rij gezet, zodat u bewust kunt kiezen of u wilt overstappen naar een andere verzekeraar.

Goede prijs/prestatie

Verzekeringen die tot 100% vergoeden zijn:

  • Delta Loyd Top
  • Lancyr Top
  • ONVZ Superfit
  • VvAA Excellent

Bij deze verzekeringen bedraagt de maandpremie ruim € 100,-.

Collectieve verzekering

Een verzekering die aantrekkelijk is op het gebied van (h)oren is de verzekering Ohra Uitgebreid. Deze vergoedt tot € 1.000,- eigen bijdrage en heeft een maandpremie van € 34,29 waarop u als NVVS-lid korting krijgt. Kortom, een goede prijs/prestatie-verhouding. Daarom biedt de NVVS deze verzekering als collectieve verzekering aan onze leden aan.

Nieuw vergoedingssysteem laat op zich wachten

Met het vaststellen van de wettelijke vergoedingen vanuit de basisverzekering en de extra vergoedingen voor hoortoestellen vanuit de aanvullende pakketten, is invoer van het nieuwe vergoedingssysteem per 1 januari 2012 een gepasseerd station. De NVVS zet alles op alles om invoer per 1 januari 2013 wel te laten plaatsvinden, door regelmatig de minister hierop aan te spreken. Helaas nog steeds zonder concreet resultaat.

Bewuste keuze?!

Eind vorig jaar stapte 5,5% van de verzekerden over naar een andere zorgverzekeraar. Dat zijn bijna een miljoen mensen. Dit aantal lag een stuk hoger dan voorgaande jaren en toont aan dat velen van u bewuster gekeken hebben naar hun zorgverzekering. Verzekerden tussen de 18 en 45 jaar stappen het meest over. Steeds vaker wordt gekozen voor een zorgverzekering die past bij uw eigen wensen en persoonlijke situatie. Bovendien zijn er grotere premieverschillen tussen de zorgverzekeringspolissen en zeker voor hoortoestellen enorme verschillen in de extra bijdrage bovenop de basisbedragen.