NL-Alert, NVVS, Signaal, Toegankelijk, alarmsysteem

Geschikte burgeralarmering voor doven en slechthorenden in 2012!

Publicatiedatum: 04 januari 2012

Het waarschuwings- en alarmeringssysteem NL-Alert wordt in 2012 landelijk ingevoerd. SIGNAAL,  een samenwerkingsverband van diverse belangenorganisaties voor doven en slechthorenden (waaronder de NVVS), heeft in 2011 een lobby opgezet voor de invoering van NL-Alert.  NL-Alert berichten zijn erop gericht om burgers met tekstberichten via de mobiele telefoon te informeren bij een ramp of crisis en is een visuele alarmeringsvorm die zeer geschikt is voor doven en slechthorenden. 

Visuele alarmering
Na de giframp in Moerdijk op 5 januari 2011, heeft Signaal zich hard gemaakt voor geschikte burgeralarmering voor doven en slechthorenden. De huidige alarmering, sirenes en luidsprekers, zijn ongeschikt voor hen, zo bleek uit een enquête van Signaal. De overheid heeft de taak alle burgers te alarmeren, maar deze groep werd niet bereikt! Doven en slechthorenden zijn eerder gebaat bij visuele alarmeringsvormen. NL alert is daarvoor zeer geschikt: het is een uiterst betrouwbare alarmering die via tekstberichten op de mobiele telefoon alle burgers informeert over rampen in de buurt.

Testen
NL-Alert is de afgelopen maanden uitgebreid getest in de veiligheidsregio’s Haaglanden, Twente en Rotterdam-Rijnmond. Het systeem vormt een waardevolle toevoeging aan de bestaande instrumenten van crisiscommunicatie en zal de komende jaren verder worden ontwikkeld.  NL-Alert zal eerst in de drie genoemde testregio’s worden ingevoerd, omdat zij al bekend zijn met de mogelijkheden en werkwijze van het systeem.

Positieve feedback
Uit een belevingsonderzoek blijkt dat de Nederlandse bevolking positief staat tegenover NL-Alert als nieuw alarmeringsinstrument. Burgers noemen het een groot voordeel dat zij concrete informatie ontvangen waardoor zij beter en sneller kunnen inschatten welk gevaar dreigt. Een NL-Alert bericht komt binnen op de mobiele telefoon en bevat informatie over de aard en de ernst van een calamiteit, de eventuele persoonlijke risico’s en wat men kan doen om zichzelf in veiligheid te brengen. Tevens wordt het middel als passend ervaren in de huidige levensstijl en het daarbij horende mediagebruik. 

Lees meer over NL Alert op de website van Signaal.

2 reacties

Gereageerd door: H. Verwimp

Wat gebeurt er als s'nachts het alarm gaat ?
Want die werkt niet op het wek en waarschuwingssysteem, ook de gsm werkt daar niet op !?

Gereageerd door: NVVS webredactie

Dag H. Verwimp,

Voor vragen over wek- en waarschuwingssystemen verwijzen wij mensen altijd door naar Oorakel.
Misschien is de iBell wel een oplossing (soort standaard waar je je gsm in kan zetten en wat kan flitsen). Mogelijk kunnen ook andere wek- en waarschuwingssystemen toch ook bepaalde geluiden visueel zichtbaar maken.

We wensen u veel succes en hopen u zo voldoende te hebben geholpen!

Hartelijke groet,
de NVVS

Plaats reactie